Visselblåsarfunktion

Visselblåsare

Om du upplever missförhållanden

För Datea är det av största vikt att alla behandlas på rätt sätt och ges samma förutsättningar, vi har tydliga uppförandekoder och värderingar. Om du trots detta upplever eller känner till missförhållanden kan du anmäla detta via denna visselblåsarfunktion eller till din närmaste chef.

Denna visselblåsarfunktion gör det möjligt för en bred krets av personer att kunna anmäla missförhållanden och samtidigt skyddas mot repressalier (negativa konsekvenser). Alla anställda, tidigare anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter har möjlighet att anmäla missförhållanden av allmänintresse.

Visselblåsarlarmet hanteras sedan av särskilt utsedda personer . Din anmälan kommer att hanteras av dessa personer och din identitet kommer att hållas anonym om du önskar. Vill du vara helt anonym väljer du att inte fylla i din e-postadress, men då kan ingen återkoppling i ärendet ske. Alternativt kan du hänvisa till en anonym privat e-postadress.

Rapport visselblåsare

Copyright © Datea AB - Din IT, vårt ansvar!