Datea Secure Filetransfer Services

Säkerhet. Inbyggt från grunden! Skicka obegränsat med filer säkert!

Denna tjänst möjliggör överföring av stora filer på ett enkelt och säkert sätt. Med Datea Secure Filetransfer kan du säkert överföra stora filer mellan många olika typer av enheter vilket ökar rörligheten och avlastar epostsystemet. Alla filöverföringar är krypterade och kan göras ännu säkrare med autentisering med lösenord. Loggfiler sparas så att du kan granska och spåra all aktivitet som när, var, till och från samt uppgifter om filens storlek och typ. Du kan skicka filer säkert till dina kunder och affärspartners utan komplexa krypteringsalgoritmer. Det är snabbt, enkelt och tryggt.

Datea Secure Filetransfer innehåller avancerad teknik som skyddar all data du vill överföra genom ett ständigt övervakat och krypterat system.

Det har aldrig varit enklare och säkrare att skydda den data som du och ditt företag behöver överföra till andra.

För utskrift och liknande, öppna / ladda ner info-blad i PDF-format.